Cuộc họp cấp cao về AIDS tái khẳng định cam kết thực hiện Tiếp cận phổ cập

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức Cuộc họp cấp cao về AIDS từ ngày 8 đến 11 tháng 6 năm nay tại New York.

Sự kiện này khiến chúng ta nhớ lại Phiên họp đặc biệt mang tính bước ngoặt về HIV/AIDS tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2001, viết tắt là UNGASS. Tại phiên họp này, một Cam kết chính trị về HIV/AIDS đã định ra các mục tiêu toàn cầu về HIV/AIDS và hệ thống báo cáo UNGASS để dẫn dắt công cuộc ứng phó với HIV trên toàn thế giới. Ngoài ra, còn có Cuộc họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2006, nơi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cam kết thực hiện tiếp cận phổ cập đến các dịch vụ toàn diện về HIV. Cuộc họp cấp cao năm nay tai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một cột mốc quan trọng khác trong việc lãnh đạo phong trào ứng phó với HIV toàn cầu.

Hãy tìm hiểu quá trình chuẩn bị cho Cuộc họp cấp cao năm nay trong tài liệu mô tả “lộ trình” chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại đây.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam