Search Result

Ảnh 2 – Tôi ủng hộ không phân biệt đối xử

Ảnh 3 – Tôi ủng hộ không phân biệt đối xử

Tôi là một người nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) sống với HIV ở thành phố Hồ Chí Minh. Đã từ lâu, tôi không còn cho rằng sống với HIV là một nỗi bất hạnh vì tôi được điều trị tốt, tôi mãn nguyện với mối tình đẹp của mình, với sự nghiệp tôi đang theo đuổi, và với những mục tiêu tôi cố hoàn thành. Không có việc gì người khác làm được mà tôi lại không.   Tôi cũng tham gia công tác xã hội bởi MSM là một nhóm bị kỳ thị và MSM sống…

Ảnh 4 – Tôi ủng hộ không phân biệt đối xử

Ảnh 5 – Tôi ủng hộ không phân biệt đối xử

Ảnh 6 – Tôi ủng hộ không phân biệt đối xử

Tôi đã công khai tình trạng nhiễm HIV của mình từ năm 2001 và điều đó cho tôi cơ hội học hỏi kiến thức sống với HIV khỏe mạnh. Từ đó tôi có cơ hội giúp nhiều người  nhiễm HIV sống tự tin hơn cũng như giúp cho công đồng hiểu hơn về HIV và  giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Hiện nay tôi đang cùng các đồng nghiệp ở Hải Phòng tập trung giúp đỡ ông bà đang chăm sóc trẻ mồ côi do AIDS. Các cháu gặp nhiều khó khăn cả về vật…

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam