Việt Nam và các nước châu Á – Thái Bình Dương hướng tới mục tiêu không còn ca nhiễm HIV mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011 – Các quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) và Việt Nam đang tham dự Hội nghị quốc tế về HIV/AIDS khu vực châu Á và Thái Bình Dương lần thứ 10 (ICAAP10) thúc giục cần phải có các chương trình HIV tập trung hơn cho các nhóm chính có nguy cơ lây nhiễm cao, cần cải tổ mạnh mẽ hơn nữa khung chính sách và pháp lý liên quan đến HIV và cần huy động nhiều nguồn lực trong nước hơn nữa để đảm bảo ngân sách bền vững cho phòng, chống AIDS.

ICAAP, sự kiện lớn nhất trong khu vực về HIV/AIDS đang diễn ra tại Bussan, Hàn Quốc từ 26 đến 30/8/2011.

Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam