Tuyên bố quan điểm của các tổ chức LHQ về việc lưu giữ hành chính đối với người nghiện ma túy và người bán dâm

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2011 – Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa công bố quan điểm về việc lưu giữ hành chính (tại các trung tâm cai nghiện và phục hồi bắt buộc) đối với người nghiện ma túy và người bán dâm ở Việt Nam. Xin nhấn vào đây để tải tài liệu này (mới chỉ có bản tiếng Anh).

Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam