Trung tâm báo chí

Unspecified date

Diễn văn của các tổ chức LHQ tại Tọa đàm xây dựng chính sách cho chương...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Diễn văn của các tổ chức LHQ tại Cuộc họp tổng kết năm 2011 và lập kế...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội dân...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Hội thảo về các bằng chứng khoa học và pháp lý liên quan đến yêu cầu hủy...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Hơn 80 quốc gia tăng gấp đôi đầu tư trong nước cho phòng chống AIDS trong thời...

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org