Trung tâm báo chí

29/11/2007

Bài phát biểu của UNAIDS tại Lễ trao giải ngày sáng tạo VN

Chi tiết Tải xuống

27/11/2007

Bài phát biểu của UNAIDS tại Bộ Công An nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 2007

Chi tiết Tải xuống

25/11/2007

Bài phát biểu của UNAIDS tài chùa Pháp Vân, 25/11/2007

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Thông điệp của Tiến sĩ Peter Piot, Giám đốc điều hành của UNAIDS

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Diễn văn của UNAIDS tại cuộc họp thường niên diễn đàn đối tác xã hội dân...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Diễn văn của các tổ chức LHQ tại Tọa đàm xây dựng chính sách cho chương...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Diễn văn của các tổ chức LHQ tại Cuộc họp tổng kết năm 2011 và lập kế...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội dân...

Chi tiết Tải xuống

Unspecified date

Hội thảo về các bằng chứng khoa học và pháp lý liên quan đến yêu cầu hủy...

Chi tiết Tải xuống