Trung tâm báo chí

17/12/2009

Hỗ trợ tín dụng dành cho Người sống với HIV và Người nuôi dưỡng trẻ dễ...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống

29/11/2009

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG...

Chi tiết Tải xuống

28/11/2009

Bài phát biểu của UNAIDS tại Hội thảo tổng kết GIPA hàng năm

Chi tiết Tải xuống

05/08/2009

Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về AIDS khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ICAAP...

Chi tiết Tải xuống

13/07/2009

Quỹ Kaiser và UNAIDS công bố báo cáo về tài trợ cho ứng phó với AIDS của các...

Chi tiết Tải xuống

24/06/2009

UNAIDS kêu gọi các nhà lãnh đạo tương lai tập trung vào AIDS

Chi tiết Tải xuống