Trung tâm báo chí

01/12/2016

Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12 năm 2016

Chi tiết Tải xuống

08/06/2016

Tuyên bố Chính trị của Liên Hợp Quốc năm 2016 về Kết thúc dịch AIDS khẳng...

Chi tiết Tải xuống

08/06/2016

Việt Nam là đối tác quan trọng tại Hội nghị cấp cao về kết thúc dịch AIDS

Chi tiết Tải xuống

11/05/2016

DỒN TỔNG LỰC ĐỂ KẾT THÚC DỊCH AIDS – Báo Cáo Của Tổng Thư Ký Liên...

Chi tiết Tải xuống

03/09/2015

Hội thảo vận động chống kỳ thị, phân biệt đối xử và tăng cường trợ...

Chi tiết Tải xuống

15/05/2014

Hội thảo với các công ty dược về sản xuất, cung ứng bền vững thuốc ARV...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2013

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn cho phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống

17/05/2013

Thông điệp của Giám đốc điều hành UNAIDS nhân Ngày thế giới chống kỳ thị...

Chi tiết Tải xuống

17/05/2012

Tuyên bố nhân Ngày thế giới chống kỳ thị với người đồng tính, lưỡng...

Chi tiết Tải xuống