Trung tâm báo chí

03/09/2015

Hội thảo vận động chống kỳ thị, phân biệt đối xử và tăng cường trợ...

Chi tiết Tải xuống

15/05/2014

Hội thảo với các công ty dược về sản xuất, cung ứng bền vững thuốc ARV...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2013

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn cho phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống

17/05/2013

Thông điệp của Giám đốc điều hành UNAIDS nhân Ngày thế giới chống kỳ thị...

Chi tiết Tải xuống

17/05/2012

Tuyên bố nhân Ngày thế giới chống kỳ thị với người đồng tính, lưỡng...

Chi tiết Tải xuống

06/12/2011

Tuyên bố quan điểm của các tổ chức LHQ về việc lưu giữ hành chính đối...

Chi tiết Tải xuống

29/08/2011

Việt Nam và các nước châu Á – Thái Bình Dương hướng tới mục tiêu không còn...

Chi tiết Tải xuống

21/06/2011

Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoan nghênh cơ sở điều trị methadone...

Chi tiết Tải xuống

19/05/2011

Việt Nam đi đầu trong Điều trị HIV 2.0 — Thí điểm đầu tiên trên thế...

Chi tiết Tải xuống