Trung tâm báo chí

20/03/2018

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV

Chi tiết Tải xuống

01/12/2017

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

Chi tiết Tải xuống

01/12/2017

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC CHO NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS...

Chi tiết Tải xuống

20/07/2017

UNAIDS công bố đã có hơn một nửa số người nhiễm HIV được điều trị kéo...

Chi tiết Tải xuống

14/07/2017

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2016

Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12 năm 2016

Chi tiết Tải xuống

08/06/2016

Tuyên bố Chính trị của Liên Hợp Quốc năm 2016 về Kết thúc dịch AIDS khẳng...

Chi tiết Tải xuống

08/06/2016

Việt Nam là đối tác quan trọng tại Hội nghị cấp cao về kết thúc dịch AIDS

Chi tiết Tải xuống

11/05/2016

DỒN TỔNG LỰC ĐỂ KẾT THÚC DỊCH AIDS – Báo Cáo Của Tổng Thư Ký Liên...

Chi tiết Tải xuống