Trung tâm báo chí

29/11/2018

Thông Điệp Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS 2018

Chi tiết Tải xuống

21/06/2018

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống HIV, thực hiện mục tiêu 90-90-90 của...

Chi tiết Tải xuống

17/05/2018

UNAIDS kêu gọi tăng cường hợp tác đối tác để không người dân nào bị bỏ...

Chi tiết Tải xuống

17/05/2018

Vào Ngày quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính, chuyển giới và...

Chi tiết Tải xuống

20/03/2018

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV

Chi tiết Tải xuống

01/12/2017

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

Chi tiết Tải xuống

01/12/2017

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC CHO NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS...

Chi tiết Tải xuống

20/07/2017

UNAIDS công bố đã có hơn một nửa số người nhiễm HIV được điều trị kéo...

Chi tiết Tải xuống

14/07/2017

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của...

Chi tiết Tải xuống