Trung tâm báo chí

14/07/2017

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2016

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân Ngày thế giới phòng chống...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2016

Bài phát biểu của UNAIDS tại hội thảo “Tăng cường hiệu quả hợp tác...

Chi tiết Tải xuống

27/11/2016

Bài phát biểu của UNAIDS tại sự kiện quốc gia hưởng ứng Ngày thế giới...

Chi tiết Tải xuống

08/06/2016

Bài phát biểu của Việt Nam tại Cuộc họp cấp cao 2016 của LHQ về Kết thúc...

Chi tiết Tải xuống

01/03/2016

Hội thảo vận động tăng cường tiếp cận công lý cho NNHIV tại Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

01/12/2015

Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12/2015

Chi tiết Tải xuống

29/11/2015

Lễ mít-tinh và diễu hành quốc gia nhân Tháng hành động PC AIDS và Ngày thế...

Chi tiết Tải xuống

20/11/2015

Khởi động dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ...

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org