Trung tâm báo chí

01/12/2017

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

Chi tiết Tải xuống

01/12/2017

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC CHO NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS...

Chi tiết Tải xuống

20/07/2017

UNAIDS công bố đã có hơn một nửa số người nhiễm HIV được điều trị kéo...

Chi tiết Tải xuống

14/07/2017

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2016

Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12 năm 2016

Chi tiết Tải xuống

08/06/2016

Tuyên bố Chính trị của Liên Hợp Quốc năm 2016 về Kết thúc dịch AIDS khẳng...

Chi tiết Tải xuống

08/06/2016

Việt Nam là đối tác quan trọng tại Hội nghị cấp cao về kết thúc dịch AIDS

Chi tiết Tải xuống

11/05/2016

DỒN TỔNG LỰC ĐỂ KẾT THÚC DỊCH AIDS – Báo Cáo Của Tổng Thư Ký Liên...

Chi tiết Tải xuống

03/09/2015

Hội thảo vận động chống kỳ thị, phân biệt đối xử và tăng cường trợ...

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org