THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC CHO NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS 1 tháng 12 2017

Thế giới đang thực hiện đúng tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu để tiến tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030. Hiện tại, gần 21 triệu người sống với HIV đã tiếp cận được điều trị – con số này cần phải tăng lên đến hơn 30 triệu người vào năm 2020. Các ca tử vong liên quan đến AIDS và số nhiễm HIV mới đang giảm xuống. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng thế giới sẽ thực hiện được những điều đã cam kết – nhưng còn rất nhiều việc chúng ta cần phải làm.

Thật đáng buồn, một số lĩnh vực trong công cuộc phòng, chống HIV vẫn đang bị chậm chễ, bỏ lại phía sau. Tại một số khu vực trên thế giới, những thành công, đã phải tốn rất nhiều công sức mới đạt được, nay đang bị đảo ngược, nhưng con số gia tăng các ca nhiễm HIV mới và số tử vong liên quan đến AIDS.

Phụ nữ và các em gái vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nhiều hơn của HIV , đặc biệt tại Châu Phi. Nam giới ít có cơ hội để biết rằng họ đang mang trong mình con vi-rút này, ít có cơ  hội đi tìm kiếm các dịch vụ điều trị cho tình trạng nhiễm của bản thân, và dẫn đến hậu quả, họ có nhiều khả năng lây truyền HIV cho những người khác. Còn nhiều người dân chưa thể tiếp cận được các dịch vụ cần thiết để chữa căn bệnh đang mang hoặc để được sống khỏe mạnh hơn.

Nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS, tôi xin kêu gọi những cam kết mới nhằm hoàn tất những công việc chúng ta đã khởi xướng để dịch AIDS chỉ còn lại là một điều trong quá khứ.

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam