Chung sống với HIV – Đánh giá mức độ kì thị 2014

Phân biệt đối xử liên quan đến HIV được công nhận cả hai trên toàn cầu và ở Việt Nam là rào cản chính đối với việc tiếp cận dịch vụ dự phòng, điều trị và chăm sóc thiết yếu. Báo cáo “Chung sống với HIV – Đánh giá mức độ kì thị 2014″ đã được thiết kế để giải quyết nhu cầu cho một ghi định lượng và phân tích của các cấp độ khác nhau và các loại của sự kỳ thị và phân biệt đối xử, cũng như thay đổi trong xu hướng và với thời gian, để thông báo chính sách và các chương trình dựa trên bằng chứng. Quá trình tiến hành kỳ thị Index cũng quan trọng như kết quả: các cuộc khảo sát được tiến hành “của người sống với HIV, cho người có HIV “.

Ở Việt Nam, đánh giá mức độ kỳ thị đã được tiến hành bởi các mạng lưới quốc gia Việt Nam của cộng đồng đang chung sống với HIV (VNP +). Sau một vòng đầu tiên vào năm 2011, một cuộc khảo sát thứ hai được tiến hành trong năm 2014 để đánh giá cả sự kỳ thị và phân biệt hiện tại và bất kỳ thay đổi kể từ năm 2011. Có tổng cộng 1.625 người trả lời. Lấy mẫu ngẫu nhiên của 1.072 người nhiễm HIV tham gia phòng khám ngoại trú (OPCs) là tiến hành trong năm tỉnh (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Điện Biên, Hải Phòng). Ngoài ra, một chủ đích (snowball) lấy mẫu được thực hiện trong số 553 người nhiễm HIV người tiêm chích ma túy (TCMT), người đàn ông dương tính với HIV có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và HIV dương tính phụ nữ mại dâm (PNMD) tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ để đảm bảo rằng kỳ thị và phân biệt đối xử hướng đến các thành viên của các nhóm nguy cơ quan trọng đã được xác định và đo bất kỳ sự kỳ thị đôi phải đối mặt với những cá nhân này.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam