Bài phát biểu của UNAIDS tại Hội thảo tổng kết GIPA hàng năm

Nếu chúng ta không biết mình đang ở đâu thì sẽ không bao giờ biết được mình sẽ đi đến đâu. Sáu tháng trước, vào tháng 8/2007, cuộc hội thảo lần đầu tiên tại Việt Nam về tăng cường sự tham gia của người sống với HIV đã được tổ chức. Trong hai ngày hội thảo đó, chúng ta đã đề ra phương hướng, chỉ ra đích mà chúng ta cần phải đạt tới. Chúng ta đã khẳng định lại một lần nữa cái đích mà chúng ta phải đến, và hơn thế chúng ta đã vạch ra được con đường chúng ta sẽ đi để tới được đích đó.

Những người đang sống với HIV chính là tâm điểm của các ứng phó với HIV. Sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào. Lời kêu gọi hành động đã được đưa ra trong hội thảo GIPA toàn quốc lần I đã vạch ra phương hướng cho chúng ta. Các mục tiêu chính của chúng ta: tiếp cận tổng quát các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và, hỗ trợ; sự tham gia có ý nghĩa của người sống với HIV trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chương trình HIV và sự tham gia của họ trong quá trình ra quyết định. Trên con đường đạt được những mục tiêu đó có nhiều thách thức to lớn, những cơn gió đang thổi con thuyền của chúng ta chệch phương hướng: đó là sử dụng những người có HIV mang tính hình thức, đó là việc loại trừ những người có HIV, sự kỳ thị, phân biệt đối xử và im lặng.

Trong cuộc họp này, chúng ta lại có cơ hội để ngồi lại với nhau và nhìn lại xem chúng ta đã đi được bao xa, và chúng ta sẽ còn phải đi bao xa nữa. Chúng ta đã đến gần đích chưa? Chúng ta liệu có để những cơn gió thổi chúng ta chệch khỏi con đường của mình hay không hay chúng ta đã học hỏi được nhiều điều để chèo lái con thuyền đúng hướng?

Tiếp cận các dịch vụ: Nhờ sự ủng hộ không ngừng của PEPFAR, UNV và các nhà tài trợ khác với định hướng người đang sống với HIV là tâm điểm và là bánh lái để tạo ra các thay đổi, việc tiếp cận tổng quát tới các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị và hỗ trợ đã đýợc cải thiện đáng kể trên toàn quốc. Dự án GIPA đã rất thành công trong việc liên kết với các ðối tác và làm việc với cộng đồng để giảm kỳ thị và phân biệt ðối xử, nâng cao hiểu biết, tăng cường các dịch vụ chuyển gửi và nâng cao năng lực cho ngýời đang sống với HIV tham gia vào các hoạt ðộng phòng chống HIV một cách có ý nghĩa.

Tăng cường sự tham gia của người có HIV: Dự án GIPA đã thực hiện nhiều khóa ðào tạo và người đang sống với HIV đã tham gia tích cực, và xuất hiện ngày càng nhiều như trên truyền hình trong hoạt động nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS, hay trao đổi với những nhà lãnh đạo hoặc những nhà cung cấp dịch vụ. Đáng chú ý nhất là người đang sống với HIV đã tham gia tích cực vào hội thảo tham vấn các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình chuẩn bị báo cáo UNGASS quốc gia. Sau đó là sự tham gia của ba người ðang sống với HIV tham dự trong hội nghị đồng thuận trước khi gửi báo cáo đi. Sau những sự kiện này, Cục phòng chống AIDS Việt Nam, đã khẳng định sự quan tâm trong việc ủng hộ GIPA. Các cuộc hội thảo để thảo luận về việc tăng cường sự tham gia các tổ chức xã hội dân sự và người đang sống với HIV sẽ tiếp tục được tổ chức.

Ngoài ra, như đã thấy trong cuộc họp sáng nay

Chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục.

Nhýng chúng ta vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy tiến trình của chúng ta và không được nản lòng. Chúng ta phải nhớ rằng sức mạnh to lớn nhất của chúng ta chính là sự hợp tác – đó là động lực thúc đẩy chính là việc Hội phụ nữ, UNV và UNAIDS làm việc cùng nhau.

Con đường mà chúng ta chọn không phải là con đường dễ dàng. Đôi lúc, chúng ta có thể thấy như đang đi nhưng không đi đến đâu cả. Hoặc, đôi khi chúng ta ðặt ra một đích đến trước mắt nhưng sẽ đến một điểm khác. Ðó chính là bản chất của các cuộc hành trình. Tôi tin rằng khi chúng ta đến được đích và chắc chắn là chúng ta sẽ đến được đích, chúng ta sẽ học được nhiều điều hơn chúng ta đã mong ðợi. Ðó cũng chính là bản chất của các cuộc hành trình.

Tôi muốn xin chúc mừng những ai đã và đang tham gia trong dự án GIPA và muốn được ca ngợi họ vì những kết quả tuyệt vời họ đã đạt được trong dự án. Chúng tôi xin cảm ơn sâu sắc tới PEPFAR và các nhà tài trợ khác vì sự hỗ trợ to lớn của họ. Hãy tận dụng cơ hội được ngồi cùng với nhau này để nhìn lại xem chúng ta đã đi được bao xa. Hãy cùng nhìn lại một tài liệu mang tính dẫn đường chỉ lối của chúng ta – Lời kêu gọi hành động tăng cường sự tham gia hơn nữa của người sống với HIV để cùng quyết định con sóng, đường lối và con thuyền mà ta cùng đi trong thời gian tới.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi xin lỗi sẽ không thể tham dự hoạt động ngày mai. Tôi hy vọng việc lập kế hoạch cho dự án sẽ thành công và hy vọng chúng ta đang đi đúng con đường. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và chúc sức khỏe.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam