Ấn phẩm

23/09/2004

Understanding and Reducing Stigma Related to Men Who Have Sex with Men and HIV

Chi tiết Tải xuống

12/01/2003

Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo của Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

06/01/2003

Nam giới có quan hệ tình dục đồng giới – Phần bị bỏ quên

Chi tiết Tải xuống

28/03/2002

Báo cáo quốc gia lần thứ ba về Theo dõi tình hình thực hiện Tuyên bố Cam kết...

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org