Ấn phẩm

30/12/2016

Bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV ở Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

30/04/2016

Trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV ở Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

30/09/2015

Báo cáo quốc gia kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên...

Chi tiết Tải xuống

30/04/2015

Chung sống với HIV – Đánh giá mức độ kì thị 2014

Chi tiết Tải xuống

31/10/2014

Tối ưu hóa đáp ứng với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam: Chiến lược đầu tư cho...

Chi tiết Tải xuống

31/10/2014

Mục tiêu 90-90-90: Hướng tới kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

31/03/2014

Báo cáo quốc gia về tiến độ chương trình phòng, chống AIDS 2014

Chi tiết Tải xuống

11/12/2013

GLOBAL REPORT – UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013

Chi tiết Tải xuống

11/12/2013

HIV in Asia and the pacific-UNAIDS report 2013

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org